Polityka ochrony danych osobowych

  Rozpocznij przygodę

  Wypełnij prosty formularz i poznaj naszą ofertę.

  Zaznacz co Cię interesuje

  Zamknij
  Polityka ochrony danych osobowych Mystictravel Piotr Kopeć

  Jak regulowane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

  Unijnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie nazywane „Rozporządzeniem” a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych. W Polsce od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO – unijne prawo wprowadzające nowe zasady ochrony danych osobowych które zastąpiło polską ustawę o ochronie danych osobowych.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest Mystictravel Piotr Kopeć ul. Sokołowska 9/211, 01-142 Warszawa NIP 625-151-18-24 działający jako touroperator-zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. Mazowieckiego nr 1698 tel. 506910120

  Jesteśmy w pełni przygotowani

  Jesteśmy gotowi na RODO i przestrzegamy zasad określonych w RODO. Wdrożyliśmy niezbędne elementy i procedury, które zwiększyły bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w tym prawa sprostowania danych lub prawa dostępu. Inspektorem w firmie jest właściciel Piotr Kopeć

  Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych

  Zapraszamy do kontaktu mailowego z inspektorem; wycieczki@weekendowe.com.pl lub telefonicznie 506910120

  Jakie dane przetwarzamy?

  Głównie imię (imiona), nazwisko, płeć, nr telefonu. Data urodzenia, pesel. W niektórych przypadkach jeśli jest taki wymóg związany z kierunkiem wycieczki także dane z dowodu osobistego lub paszportu takie jak obywatelstwo, wizerunek twarzy, serie i daty wydania i ważności dokumentu, organy wydające oraz adres zamieszkania i miejsce urodzenia.

  W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Ponieważ jest to niezbędne do: wykonania usługi związanej z realizacją imprez, usług turystycznych świadczonych przez naszą firmę (wycieczki, eventy, zabawy, spotkania integracyjne). Rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej. Weryfikacji tożsamości klienta np. osoby wpłacającej. Meldunku w miejscach zakwaterowania. W celu objęcia dodatkowym ubezpieczeniem np. NNW. Zrealizowania przepustki lub wizy turystycznej podczas wyjazdu za granicę. Ustalenia, dochodzenia lub weryfikacja roszczeń. Celem kontaktowania się w sprawach organizacyjnych. W celach marketingowych np. wysyłaniem informacji o nowych wycieczkach poprzez newsletter tylko wtedy jeśli wyrazisz taką chęć na dostawanie informacji o nowych wycieczkach zapisując się w specjalnym do tego formularzu.

  Komu przekazujemy Twoje dane?

  Twoje dane udostępniamy w minimalny sposób naszym partnerom, podwykonawcom tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zamówionej usługi. Dla przykładu hotelowi podczas rezerwacji noclegu, lub firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy ubezpieczenia Ciebie, lub też w celu załatwienia przepustek za granicę do organów właściwych z ramienia innego Państwa. Firmie świadczącej dla nas usługi księgowe celem rozliczeń rachunkowych.

  Skąd mamy Twoje dane?

  Tylko i wyłącznie bezpośrednio od Ciebie podczas rezerwacji usługi lub za pomocą newslettera na którego się zapisałaś/eś. Jeśli rezerwacja nie była robiona osobiście Twoje dane zostały pozyskane od osoby wykonywującej czynność w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.

  Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

  Jeśli są zebrane w innym celu niż realizacja umowy: np. do otrzymywania newsletterem informacji o nowych wycieczkach to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeśli do zrealizowania usługi do momentu jej realizacji oraz do wykonania obowiązków sprawozdawczości finansowych.

  Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Tylko wtedy, jeśli będzie taka potrzeba do wykonania zamówionej usługi np. podczas załatwiania przepustek lub wiz turystycznych do krajów trzecich.

  Jakie posiadasz prawa w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych ?

  Za każdym razem, gdy stwierdzisz nieprawidłowości w przetwarzaniu danych lub, Twoje dane są nie kompletne, lub nie aktualne – dostępu do swoich danych osobowych – do przenoszenia danych – do usunięcia danych – ograniczenia ich przetwarzania – złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (może skutkować nie zrealizowaniem usługi) – do cofnięcia zgody – prawo do złożenia skargi do GIODO ul. Stawki 2 Warszawa.

  Czy musisz przekazywać swoje dane osobowe?

  Nie, ale bez tego często nie będzie można zrealizować usługi.

  Podsumowanie

  Powyższy materiał informacyjny został przygotowany zgodnie z ustawą RODO i dla lepszego zrozumienia, dlaczego i po co zbieramy Państwa dane osobowe. Nie zmieniamy zakresu naszych działań czy też uprawnień, ale dostosowujemy się do wymagań i zabezpieczamy Państwa interesy nie zmieniając przy tym jakości świadczonych przez nas usług.

  Chcesz zorganizować wyjazd firmowy? Zapraszamy do nas!

  Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie przygotujemy dla Ciebie ofertę, która dostarczy Twoim pracownikom niezapomnianych wrażeń.

  Podróżując czujemy każdy impuls życia,
  za każdym oddechem mając ochotę na więcej…